Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: +421 915 881 060
E-mail: info@szmolniczkywines.eu

Fakturačná adresa:
Szmolniczky spol. s r.o.
Werferova 6
040 01 Košice

IČO: 53095219
DIČ: 2121272494
IČ DPH: SK 2121272494

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel: sro, vložka číslo: 49179/V.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Kontaktný formulár